Poezja na marginesie. Ale why? – Julian Tuwim „Wiersze na wagarach”

I Kiedy ostatnio przeczytaliście wiersz? Ja pod koniec 2012 r. I to tylko dlatego, że Janusz Szuber wydał wtedy nowy tom. Gdyby nie to, odwyk od poezji trwałby znacznie dłużej. Kiedy w wysokonakładowej prasie czytaliście recenzję poetyckiego tomu? Kiedy w radiu słyszeliście czytaną poezję, albo np. wywiad z poetą? Wyparcie poezji, zepchnięcie jej na margines […]